نخستین همایش ملی

وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران

دانشگاه علامه طباطبائیآخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1394-12-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1395-06-31
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1395-01-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1395-01-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1395-02-20
تاریخ شروع همایش
1395-02-27
تاریخ پایان همایش
1395-06-31


مکان برگزاری:

سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دبیر خانه همایش: بزرگراه همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده علوم ارتباطات طبقه سوم اتاق 308 - داخلی 2523
login