فهرست مقاله های پذیرفته شده در همایش
 وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران
(مرحله بررسی چکیده مقاله)

*بخش مبانی

فلسفه حقوق ارتباطات
ناصرعلی منصوریان/ خجسته سریزدی

---

حقوق جهانی ارتباطات و دغدغه بشری

رویا معتمدنژاد

---

حق ارتباط، فلسفه و اخلاق حقوق؛ چشم اندازها و مسایل تازه

هادی خانیکی

---

ارزیابی وضعیت آموزش حقوق ارتباطات در ایران

حامد بابازاده مقدم

---

نارسایی نظام حقوقی رسانه ها در ایران
محمد مهدی فرقانی

---

آزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران
عباس اسدی/ خدایار سعیدوزیری

---

حقوق ارتباطات در نوسان میان خلاء های ملی و بین المللی؛ در تکاپوی وحدت و یا کثرت

آرامش شهبازی

---

حدود آزادی بیان و اطلاعات با تاکید بر مفهوم پیام های ضلال
علی محمد فلاح زاده/ ندا خانی فراهانی

---

کارکرد رسانه ها در آموزش حقوق بشر
سید قاسم زمانی/ امیر بی پروا

---

حق بهره مندی از سواد اطلاعاتی در جوامع مبتنی بر اطلاعات
طاهره راعی

---

چالش های حق دسترسی افراد معلول به اطلاعات
رها طاهری

---

حق دسترسی رسانه ها به اطلاعات قضایی (مطالعه تطبیقی ایران، فرانسه و امریکا)
علیرضا اقمشه/ امیر سلمان پور

---

حق آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات محیط زیستی
حسینعلی کلهر

---

حقوق ارتباطات و چالش امنیت و حریم خصوصی

پوریا عسکری

---

تزاحم حق نظارت مردمی بر اعمال کارگزاران با حریم خصوصی مقامات دولتی و چهره های عمومی
محمّد فتاحی مارنانی

---

نسبت میان آزادی رسانه ها و نظم عمومی
مسعود علیدادی

---

حمایت از افشاء کنندگان خطاهای دولت
فائزه طاهری

 

*بخش حقوق ارتباطات جمعی
مبانی نظری و ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی رسانه های همگانی
هدی غفاری

---

کرامت انسانی در مطبوعات
زهرا طاهری پور

---

جایگاه شورای مطبوعات در حل و فصل اختلافات حرفه ای روزنامه نگاران

عباس اسدی

---

رفع تعارض حریم خصوصی و آزادی بیان در تولید و محتوای رسانه های جمعی
انسی نبی زاده

---

حق تمامیت اثر و سانسور
دکتر مهدی زاهدی/ شیرین شریف زاده

---

آزادی انتقاد در رسانه
هدی غفاری/ ندا خانی فراهانی

---

بررسی محدودیت های مطبوعات در ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر
بهناز احمدوند

---

حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاران در برابر جامعه
پیمان بهره/ حامد حصارکوشکی

---

اصول اخلاق حرفه ای و کرامت انسانی در روزنامه نگاران
مجتبی شفیعی علویجه

---

نگاهی به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران در  باب اطلاع رسانی در حوزه کودکان
امیر سلمان پور/ ایمان رحیمی

---

مسئولیت مدنی مطبوعات
مریم تقی خانی

---

مسئولیت مدنی دولت در قبال اصحاب رسانه با مطالعه موردی پرونده فیلم سنتوری
پارسا چگینی

---

جایگاه نشریات دانشگاهی در حقوق مطبوعات ایران
وحید بذار

---

چالشها و راهکارهای فراروی آموزش حقوق شهروندی در رسانه همگانی
مریم سادات هدایت

---

تمایل حقوق تبلیغات بازرگانی به تجارت بین‌الملل
افشین مهرانی

---

صدا وسیما در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بهناز احمدوند

---

حمایت کپی رایت از سازمان پخش رادیوئی
محمدهادی میرشمسی

---

حقوق مخاطبان آسیب پذیرتر در رسانه های جمعی با تاکید بر مخاطبان تلویزیونی
احمدرضا توحیدی/ فائزه نبی نیاسر

---

حقوق افراد دارای معلولیت در صدا و سیما
رها طاهری

---

مقایسۀ تطبیقی مقرّرات تبلیغات بازرگانی رادیو و تلویزیونی در ایران و ترکیه
مسعود تقی آبادی/ کامیار مصطفی پور


*بخش حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی

چالش های مقررات گذاری فضای مجازی در ایران

باقر انصاری

---

اصول ناظر بر احترام و تضمین حق بر آزادی بیان در پالایش اینترنت
صابر نیاورانی / حامد بابازاده مقدم

---

توریسم جنسی در فضای مجازی در حقوق ایران
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان/ مهنوش یزدی مقدم                                                                                              

---

ایران و چالش پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در حقوق بین الملل؛ ارسال پارازیت

سیدقاسم زمانی

---

بررسی ابعاد حقوقی مصرف دو دهه ماهواره در جامعه ایرانی
علی اصغر کیا

---

مسئولیت مدنی بانک ها ناشی از جرایم سایبری متاثر از فناوری های نوین ارتباطی در حقوق ایران
گودرز افتخار جهرمی/ محمدرضا نامجویان

---

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی
علیرضا تاری وردی لو

---

حق کاربران برنظارت الکترونی درجامعه اطلاعاتی
امیدعلی مسعودی

---

نگاهی به فرصت ها و تهدیدهای ظهور رسانه های نوین فضای مجازی برای حق آزادی بیان در ایران
محمدحسین نیکزاد

---

بررسی ابعاد حقوقی نام دامنه به عنوان دارایی فکری در فضای مجازی
دکتر فاطمه پورمسجدیان/ خدیجه بیات/ مریم سادات هدایت

---

ضمانت اجرای نقض مالکیت ادبی و هنری در عصر فناوری اطلاعات
افسانه عابدین

---

حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
میثا کامیاب

---

فضای مجازی بستر نوین حقوق شهروندی(تحول حقوق شهروندی در گذار از مفهوم «شهروند» به «نت وند»)
مرتضی وصالی ناصح

---

حقوق شهروندی در فضای مجازی
فاطمه قوتی

---

مسئولیت مدنی رسانه های مجازی در قبال حق مولف
محدثه اله یاری

---

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، تهدیدی نوظهور برای امنیت ملی کشورها در قرن 21
احمد امین فرد

---

حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی
فاطمه خواجویی/ مسعود علیدادی

---

قیمت گذاری خدمات دولت الکترونیک و رعایت حقوق مصرف کنندگان
الهام طراحی مفرد

---

جایگاه "اخلاق حرفه ای" در نظام رسانه ای وب سایت های خبری
مرتضی طاهری

---

قوانین حاکم بر حد و مرز انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی  و تاثیر آن بر تبادل افکار و اطلاعات در جامعه ایرانی
عبداله صادقی/ غلامرضا منتجب

---

بررسی تاثیرات فضای مجازی بر حریم خصوصی
مریم محیطی

---

چالش های حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی با بررسی مولفه‌های مواجهه و تکثر، ابعاد نظارت و جهش یکباره وجوه ارتباطات
امید محبی/ محمدرضا وفائی

---

سازمان بین المللی ارتباطات فضائی اینتراسپوتنیک
فرزاد باباخانی

---

نقش فضای سایبر در پیشگیری از وقوع جرم
انسیه نبی زاده

---

آزادی بیان در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
محمود بیگدلی

---

درآمدی بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و استثنائات آن
سعید شاه حسینی/ افسانه حمزه ئی

---

کارکرد علامت تجاری: دیالکتیک نیازها و پاسخ ها
علی عسکری نجف آبادی

---

نقش سواد رسانه ای در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
مهران بهمن

---

تحلیل حقوقی تاثیر و تاثر انتخابات و رسانه ها
محمدتقی یعقوبی/ مصطفی عزیزی

---

تحلیل حقوقی نقش رسانه ها در افزایش کمی و کیفی مشارکت سیاسی شهروندان
محمدتقی یعقوبی/ مصطفی عزیزیدبیرخانه همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران

4 اردیبهشت 1395