اطلاعیه مهم - داوری مقالات و حضور در همایش
1395-02-25
اطلاعیه مهم - داوری مقالات و حضور در همایش

ضمن تشکر از همکاری صمیمانه پژوهشگران گرامی برای ارائه مقاله های ارزشمند و ابراز تمایل برای حضور در همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران، خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید:

1- با توجه به تاخیر برخی از نویسندگان محترم در ارسال متن کامل مقاله، داوری این مقالات به اتمام نرسیده است. بنابراین اعلام نتایج داوری مقالات در همایش، قطعی نبوده و احتمال پذیرش سایر مقالات برای چاپ وجود دارد.

2- از آنجایی که بدلیل محدودیت زمانی، امکان ارائه همه مقالات برگزیده فراهم نمی باشد، تعداد محدودی از مقالات به انتخاب کمیته علمی ارائه خواهد شد.(بر مبنای موضوع و زمان پانل ها)

3- آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات پایان اردیبهشت ماه است.

4- نظر به اینکه مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد، شایسته است نویسندگان محترم در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارسال مقاله خود اقدام نمایند.

4- عدم ارسال متن کامل مقاله در مهلت مقرر، به منزله انصراف تلقی می شود.

5- حضور در همایش رایگان بوده و برای کلیه شرکت کنندگان در همایش و نشست های تخصصی گواهی حضور در همایش صادر خواهد شد.

6- در بخش پایانی مراسم اختتامیه از نویسندگان مقالات برگزیده با حضور مسئولین دانشگاه و معاون محترم فرهنگی قوه قضائیه تقدیر خواهد شد.

7- با عنایت به اینکه گواهی حضور در همایش پایان مراسم اختتامیه صادر و تقدیم می شود؛ بنابراین در حین مراسم از پیگیری اخذ گواهی خودداری فرمایید.

8- درخواست می گردد به منظور تسریع در امور مربوطه و ارائه بهتر خدمات به شرکت کنندگان در همایش، کلیه افرادی که قصد حضور در همایش را دارند، با مراجعه به وب سایت همایش از بخش عضویت در سامانه ثبت نام نموده و سپس با ورود به سامانه، از کارت همایش پرینت تهیه نمایید.

کمیته اجرایی همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران