کارگاه آموزشی تحولات حقوق ارتباطات دیجیتال
1395-02-18
کارگاه آموزشی تحولات حقوق ارتباطات دیجیتال

به همت انجمن علمی حقوق ارتباطات کارگاه آموزشی آخرین تحولات حقوق ارتباطات دیجیتال به عنوان یکی از برنامه های جانبی همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران، روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

کارگاه