ثبت همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
1395-02-08
ثبت همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

به اطلاع تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می‌رساند، نخستین همایش ملی وضعییت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت شد و لذا مقالات برگزیده این همایش در پایگاه مذکور نمایه سازی خواهد شد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یک سیستم اطلاع رسانی علمی است که هدف آن تجزیه و تحلیل انتشارات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر می‌باشد. از آنجا که معیارهای سنجش علم در این پایگاه بر اساس قوانین علمی پایه‌گذاری شده‌اند، آن دسته از فرآورده‌های علمی که توسط ISC نمایه‌سازی می‌شوند، با فرآورده‌های تولید شده توسط  ISI برابری می‌کنند لذا ثبت یک همایش علمی در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام، از دیدگاه پژوهشگران، دانشگاهیان و محققان از جهت درجه ارزیابی علمی آن همایش، حائز اهمیت خاصی است.