تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1394-12-10
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی و به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی مقالات ارسالی برای همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان اسفند ماه سال جاری(1394) تمدید گردید. همچنین ارسال چکیده انگلیسی اختیاری است؛ البته تاکید می گردد که ارائه چکیده انگلیسی برای مقالات برگزیده ضروری خواهد بود.

دبیرخانه همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات در ایران